1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer.2. Trykk på det hvite arket opp til venstre på verktøylinjen eller trykk ctrl+n.3. Velg mal:

  • Internprosjekt; prosjekt for intern bruk, kan aldri faktureres. Hver ansatt bør ha sitt eget intern prosjekt for føring av interne timer
  • Regningsjobb; jobb der alle timer og varer faktureres direkte
  • Anbudsjobb; jobb der ingen timer eller varer kan faktureres, fakturaplan må legges inn


4. Legg inn opplysninger om prosjektet i dialogboksen5. Trykk Ok og prosjektet er ferdig opprettet.


Felt Beskrivelse

Prosjekt

Nummer tildeles automatisk

Prosjektgruppe

Velges ut fra hvilken mal som ble valgt

Navn

Kort beskrivelse av jobben, kommer frem som Beskrivelse i SC og vises på faktura

Kunde

Trykk på nedtrekksknappen for å hente opp kundeliste for å søke, eller skriv inn nummer direkte. Dersom man skal legge inn ny kunde

høyreklikker du i det tomme feltet og velger Gå til hovedtabellskjema og legg inn kunde

Prosjektkontrakt

Fylles ut automatisk. Om man skal fakturere flere prosjekter på ett prosjekt må faktureringsprosjektnummer legges inn her

Format

Fylles ut automatisk

Linjeegenskap

Fylles ut automatisk ut fra valg av mal

Estimatprosjekt

Brukes ikke

PL (Prosjektleder)

Som standard blir dette person som oppretter prosjektet, kan overstyres

Ansvarlig montør

Montør som får prosjekt ut til SC og som er ansvarlig for dokumentasjon osv

Jobbeskrivelse

Intern beskrivelse av jobben. Kan skrive mange linjer og er redigerbart på SC

Fakturakommentar

Kommentar som kommer på faktura, kan redigeres i SC

Avsetning finans

Brukes ikke

Avdeling

Blir automatisk koblet mot avdeling som er knyttet til den som oppretter prosjekt, kan overstyres

Formål

Fylles ut automatisk

Sorteringsfelt 1-3

Felt som kan brukes ifbm statistikk