Du kan ta ut alle vanlige papir-rapporter i AX til Excel ved å velge Excel som skriver når du skal skrive ut:Når du trykker på OK åpnes et tomt regneark og du limer inn innholdet i rapporten med Ctrl-V.