Beskriver hvordan man lager en akonto faktura på en jobb. Hensikten er at man sender en rund sum underveis i prosjektet, men når jobben er ferdig sender man sluttfaktura og da skal dette beløpet igjen trekkes fra sluttfaktura.


  1. Gå inn på Faktura - Akonto fakturaplan
  2. Legg inn ny linje med delsum som du ønsker å fakturere
  3. Velg Faktura type etter prosjekt type, Akonto for anbudsjobb og Regningsfaktura for Regningsprosjekt

  4. Opprett fakturaforslag via Faktura - Opprett akonto og du vil få opp linjen til fakturering

  5. Når du så kommer til å skal sende sluttfaktura oppretter du fakturaforslag på vanlig måte Faktura - Fakturaforslag og opprett Faktura, pass på at det er krysset av for Akonto så alt blir med.