Feilmelding som kan komme ved kjøring av "Overføring til journaler":Meldingen skyldes at det mangler organisasjonsnummer på leverandøren ref oppsett under Leverandør - Oppsett - Parametere: