Skyldes at man har valgt å vise Alle fakturaforslag, ikke bare Aktiv. Gå inn på Prosjekt - Faktura - Fakturaforslag og endre til Aktiv, og deretter skal problemet være løst.