Denne meldingen skyldes at faktura ikke har blitt behandlet innen tidsfrist. Ligger det faktura i eye-share som ikke er godkjent og med mer enn 6 dager siden de er fordelt til godkjenning vil du få en slik påminnelse.