Rapporten ligger under Økonomi - Rapporter - Transaksjoner - Dimensjonsoppgave og viser alle transaksjoner i en gitt periode på alle kontoer.
  1. Velg Fra og Til dato
  2. Kryss av for Mva-spesifikasjon dersom du ønsker dette i rapporten, bør normalt være på
  3. Klikk på Velg dersom du ønsker å gjøre begrensinger på hvilke kontoer du ønsker å ha med. Anbefaler å gjøre noe begrensing her da denne rapporten fort blir veldig mange sider, for eksempel vil alle timelinjer ført på prosjekt bli to linjer i rapporten, og alle uttak av varer fra SpeedyCraft til prosjekt vil også bli to linjer.
  4. Legg inn begrensing, i dette eksempelet vil alle kontoer fra og med konto 3000, utenom kontoene 5057, 5058, 5097 og 5098 bli med. I standard oppsett er disse 4 kontoene det som brukes i når man fører timer og utgift i SpeedyCraft og er bare null-bilag som ikke nødvendigvis er så interessant å ha med i rapporten.
  5. Klikk Ok for å bekrefte utvalg
  6. Klikk Ok for å kjøre rapporten

Rapporten kommer da opp på skjerm og kan skrives ut eller sendes til for eksempel Excel.