Gå på Økonomi - Oppsett - Merverdiavgift - Mva-perioder. Da får du opp følgende bilde:


Hvis perioden ikke finnes, klikk på knappen Ny periode for å få opprettet en ny periode etter den siste perioden som du har. Gjør dette helt til du har perioden som du skal kjøre ut.