Kryss for krev aktivitet på prosjektet arkfane Oppsett er på. Dette skal normalt sett ikke være på, så ta de bort og poster på nytt.