Den ansatte er ikke lagt til i Valideringsgruppe og derfor kommer timer inn fra SpeedyCraft uten Kategori.


For å legge til i validering så gjør du som følger. Gå til Prosjekt - Oppsett - Validering - Kategori/ansatt:
Da får du opp bildet under. Gå på fanen ansatte og flytt den ansatte fra høyre kolonne til venstre kolonne: