Får å bytte kunde på en ordre så er det to ting som må endres, kundekonto og prosjektkontrakt. Under prosjektdetaljer gå til genereltfanen på prosjektet du vil endre kunde på. Under kundekontakter er det to felter, Prosjektkontrakt og Kundekonto: 


Bytt nummeret i kundekontofeltet til nummeret til den kunden du vil bytte til. Når det er gjort må du også endre kundekonto på prosjektkontrakten. For å endre kundekonto på prosjektkontrakten høyreklikk på prosjektkontraktnummeret og velg gå til hovedtabellskjema. Da får du opp ett nytt vindu hvor prosjektets kundekontrakt er valg. Her må du bytte til riktig kundenummer i kundekontofeltet:


Endres ikke kundekonto på prosjektkontrakten så vil fortsatt fakturaene komme med adressen til kunden som ble lagt inn når man opprettet prosjektetet.